Calitate ridicată constantă

LC Packaging vă garantează o calitate constantă, astfel încât să fiți siguri de succesul procesului de producție. Acesta este motivul pentru care sloganul nostru este: ’menţine industria dvs. în funcţiune’. La LC Packaging promovăm calitatea constantă cu ajutorul ’viziunii noastre de evoluție continuă’. Luăm în considerare faptul că  trebuie să continuăm să progresăm și să ne dezvoltăm. În scopul îndeplinirii acestei viziuni cu cât mai mult succes posibil, utilizăm următoarele mijloace:
 

  • Un sistem de management al calității (QMS) controlat de la centru
  • Integrare verticală cu centrele noastre de producție
  • Sondaje anuale referitoare la gradul de satisfacție a clienților
  • Audituri anuale interne și externe
  • Bună trasabilitate a ambalajelor noastre sau a componentelor lor
  • Sistem online pentru managementul reclamațiilor
  • Facilități moderne de testare la fața locului
     

Certificatele și noastre și reglementările de securitate
La LC Packaging deținem toate certificările necesare pentru a furniza sacii big bag adecvați fiecărei industrii. În plus, compania și produsele noastre respectă toate directivele și reglementările privind siguranța care intră sub incidența standardelor europene. În cazul în care aveți întrebări cu privire la calitate/siguranța alimentară sau dacă doriți să vă trimitem, de exemplu, o certificare, nu ezitați să contactați departamentul nostru de calitate.

Cerințe și certificări generale:

Referințe Definiția  cerințelor
ISO 21898 Standardul internațional big bag pentru mărfuri nepericuloase, conținând reglementările pentru materiale, proiectare și construcție (testul factorului de siguranță, testul UV, SWL).
ISO 13934-1 Standardul internațional privind proprietățile extensibile ale țesăturilor: determinarea forței maxime de tracțiune și a alungirii textilelor.
EC 1907/2006 (REACH) Regulamentul european privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.
EC 94/62 Directiva europeană privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.
ISO 9001 Standardul internațional pentru calitatea sistemelor de management.

Siguranța alimentară:

ISO 22000 Standardul internațional pentru siguranța alimentară. Aplicabil în tot lanțul alimentar. Printre cerințele importante ale acestui standard se numără analizele HACCP și programul cerințelor de bază.
BRC-S&D Standardul internațional privind siguranța alimentară pentru depozitare și distribuție.
EC 1935/2004 Reglementarea europeană privind calitatea ambalajelor alimentare.
EU 10/2011 (PIM) Reglementarea europeană de armonizare a normelor privind autorizarea materialelor plastice și articolelor destinate intrării în contact cu alimentele.
EC 2023/2006 (GMP) Reglementarea europeană referitoare la bunele practici în ceea ce privește producerea de materiale și articole destinate să intre în contact cu alimentele.
EC 282/2008 Reglementarea europeană conținând cerințele în ceea ce privește materialele plastice reciclate și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Mediu înconjurător:

ISO 14001 Standardul internațional pentru managementul mediului înconjurător: controlul și reducerea riscurilor pentru mediu ale operațiunii.

 

Mărfuri periculoase (UN):

Codul ADR/RID/IMDG Acordul european privind transportul internațional rutier, feroviar și maritim al mărfurilor periculoase.
2009/148/EC Directiva europeană privind ambalarea azbestului sau a materialelor conținând azbest.

Saci big bag pentru protecție electrostatică:

IEC 61340 Standardul internațional conținând cerințele și metodele de testare a sacilor big bag pentru protecție electrostatică.

Mediul de lucru (responsabilitate socială corporatistă):

BS OHSAS 18001 Standardul internațional pentru Sănătate & Securitate: gestionarea și diminuarea riscurilor ocupaționale și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
SA 8000 Principalul standard global de certificare pentru responsabilitatea socială corporatistă.

Supporting your products

 
© 2020 LC Packaging