Declinarea răspunderii, module cookie și confidențialitate

Declinarea răspunderii pentru site, proprietatea intelectuală, confidențialitatea și modulele cookie pentru LC Packaging International B.V.

Declarație aplicabilă pentru termenii și condițiile de utilizare a site-ului

Utilizarea site-ului LC Packaging International B.V. este supusă termenilor și condițiilor de utilizare prezentate mai jos. Prin accesarea și utilizarea site-ului LC Packaging International B.V., utilizatorul este de acord cu termenii și condițiile de utilizare următoare.  

Declinarea răspunderii pentru site

Acest site servește numai în scopuri informative generale, iar informațiile furnizate nu sunt concepute ca sfaturi în cazuri specifice. Informațiile de pe acest site sunt redactate și păstrate de LC Packaging International B.V. cu o grijă și atenție constante. Cu toate acestea, greșelile nu pot fi întotdeauna evitate. Prin urmare, nu există drepturi care să derive în niciun fel din informațiile furnizate pe site. LC Packaging International B.V. nu va accepta nicio răspundere pentru pagubele care rezultă din utilizarea site-ului în orice mod sau din caracterul incomplet și/sau inexactitatea informațiilor furnizate pe site și/sau pentru daunele rezultate din indisponibilitatea (temporară) a site-ului.

Site-ul LC Packaging International B.V. conține referiri și/sau hyperlink-uri către alte site-uri care nu sunt administrate de către companie. Acestea sunt incluse în scopul informării utilizatorilor și au fost selectate cu bună credință pentru grupurile țintă ale LC Packaging International B.V. Compania nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul, utilizarea și disponibilitatea unor astfel de site-uri.

LC Packaging International B.V. nu va garanta că e-mailurile sau alte mesaje electronice care îi sunt adresate vor fi primite și prelucrate la timp și nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele primirii sau prelucrării cu întârziere a e-mailurilor sau a altor mesaje electronice care îi sunt adresate.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar nu limitat la drepturile de autor, drepturile de marcă și drepturile aferente bazelor de date, pentru informațiile, textele, imaginile, logourile, fotografiile și ilustrațiile de pe acest site și pentru configurația și designul acestui site aparțin LC Packaging International B.V. și/sau licențiatorilor săi. Informațiile de pe site sunt destinate exclusiv uzului personal, și nu celui comercial. Reproducerea și publicarea conținutului (inclusiv parțial) acestui site pentru uzul non-personal, în orice formă și prin orice mijloace, nu este permisă fără acordul prealabil scris al LC Packaging International B.V.

Utilizarea unui hyperlink către acest site (sau orice pagină de pe acesta) este permisă cu acordul scris al LC Packaging International B.V. Compania nu va autoriza utilizarea unui hyperlink în cazul în care conținutul, imaginea sau reputația site-ului oaspete nu sunt în concordanță cu numele și reputația LC Packaging International B.V., cu serviciile, produsele sau conținutul acestui site, la discreția LC Packaging International B.V.

Confidențialitate

LC Packaging International B.V. respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor site-ului său și trebuie să garanteze că orice informații personale pe care utilizatorul le poate furniza companiei (prin e-mail și/sau prin intermediul unui formular de contact) vor fi întotdeauna tratate ca fiind confidențiale și în conformitate cu Legea privind protecția datelor.

Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați către LC Packaging International B.V., prin site-ul companiei sau prin e-mail, sunt utilizate doar în scopul declarat, cum ar fi ca răspuns la solicitările de informații.  În cazul în care aveți întrebări cu privire la (posibila) prelucrare a informațiilor personale de către LC Packaging International B.V., vă rugăm să contactați Departamentul de Comunicare la numărul de telefon: +31 180393837.

Module cookie

LC Packaging International B.V. apelează la module cookie în scopul utilizării informațiilor despre accesările site-ului de către dvs. LC Packaging International B.V. folosește aceste informații pentru a verifica identitatea dvs. și a vă facilita accesul pe acest site.

Atunci când vizitați acest site, detaliile dvs. vor fi salvate într-un modul cookie. Refuzul (utilizării) de module cookie poate avea un impact negativ asupra utilizării prietenoase a site-ului LC Packaging International B.V., sau site-ul LC Packaging International B.V. poate deveni complet sau parțial inaccesibil.

Un modul cookie stochează următoarele informaţii:

  • numele dvs. de utilizator
  • parola dvs.
  • IP-ul dvs.

Legea aplicabilă și instanța competentă

Site-ul LC Packaging International B.V. și utilizarea acestuia sunt guvernate de legea olandeză. Eventualele litigii care decurg din utilizarea acestui site și/sau orice informații obținute de pe acesta vor fi înaintate spre soluționare exclusiv instanței competente din Arnhem, Olanda.

Supporting your products

 
© 2018 LC Packaging